نرم افزار حسابداری صدگان

نرم افزار حسابداری صدگان

یک واحد اقتصادی می باید کلیه رویدادهای مالی خود را در سند حسابداری ثبت نماید تا متعاقبا بتواند گزارشات مالی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده استخراج نماید. نرم افزار حسابداری صدگان کلیه امکانات لازم برای ثبت عملیات و اخذ گزارشات  مالی را در اختیار مدیران و حسابداران شرکتها قرار می دهد.

 

امکانات و ویژگی ها :

 • تعریف کدینگ حسابها بصورت اتوماتیک و یا دستی
 • تعریف حسابهای تفصیلی شامل اشخاص و شرکتها، مراکز هزینه، پروژه، حسابهای بانکی، تسهیلات مالی، صندوق، تنخواه، قرارداد و … .
 • امکان تخصیص کد معین و کد تفصیل بصورت اتوماتیک و یا دستی
 • امکان صدور اسناد حسابداری در 4 سطح
 • امکان تعیین شرح استاندارد سند حسابداری به تفکیک هر معین
 • امکان تطبیق و آنالیز حسابهای معین، برای معین های تفصیل پذیر و معین های فاقد تفصیل
 • امکان گزارشگیری از مانده  نقدی و غیر تعهدی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • امکان تایید اسناد حسابداری کاربران توسط مدیر ارشد
 • امکان قطعی کردن اسناد در یک بازه تاریخی
 • امکان صدور اسناد کل بصورت دوره ای و روزانه به منظور چاپ گزارشات دفتر روزنامه و دفتر کل
 • امکان صدور اسناد حسابداری پایان دوره مالی بصورت اتوماتیک شامل سند افتتاحیه،  سند بستن حسابهای موقت، اسناد تعدیل ماهیت و سند اختتامیه
 •  امکان تهیه گزارشات دفتر روزنامه و دفتر کل قانونی
 • امکان طراحی گزارشات توسط کاربر
در بایگانی