نرم افزار مدیریت نقدینگی صدگان

نرم افزار مدیریت نقدینگی صدگان

اطلاع از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی همواره یکی از پارامتر های مهم تصمیم گیری استراتژیک مدیران بوده است. نرم افزار مدیریت نقدینگی صدگان ضمن دارا بودن کنترل های ضروری و مناسب به منظور جلوگیری از اشتباه در ثبت عملیات نقدینگی، با ارائه گزارشات متنوع، مدیران را در اخذ تصمیمات مناسب یاری می رساند.

امکانات و ویژگی ها :

 • تعریف بانک، صندوق، تنخواه، دسته چک و سایر اطلاعات مورد نیاز عملیات نقدینگی
 • امکان ثبت کل عملیات دریافت در یک فرم واحد
 • امکان ثبت کل عملیات پرداخت در یک فرم واحد
 • امکان ثبت عملیات چک شامل واگذاری چک به بانک، وصول و واخواست چک، استرداد چک، خرج کردن چک های دریافتی، پاس کردن چک های پرداختی و …
 • امکان انتقال چک و وجوه نقد بین بانک ها و صندوق ها و تنخواه گردان ها
 • امکان دریافت و ارسال اطلاعات از طریق فایل اکسل
 • امکان ارتباط دریافت ها و پرداخت ها با اسناد سیستم های انبار و فروش
 • امکان صدور اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک همزمان با ثبت عملیت نقدینگی
 • امکان صدور سند ترکیبی عملیات نقدینگی
 • امکان ثبت صورتحساب بانک بصورت دستی و یا اتوماتیک
 • امکان تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت دستی و یا اتوماتیک
 • امکان ثبت صورتخلاصه تنخواه
 • امکان صدور اسناد حسابداری تجمیعی برای کل عملیات نقدینگی در بازه زمانی مورد نظر کاربر
 • امکان استفاده از گزارش مرور نقدینگی با دقت و سرعت مناسب به تفکیک بانک ها و صندوق ها و مشتری و تامین کننده و …
 • وجود گزارش های متنوع در قسمت سایر گزارشات نقدینگی
 • امکان ذخیره و نگهداری گزارشات در کلیه فرمت های رایج
 • امکان پرینت چک و تنظیم طراحی آنها توسط کاربر
 • امکان طراحی گزارشات توسط کاربر
 • کنترل مانده منفی در بانک و صندوق و تنخواه
در بایگانی